GLAD PÅSK!
AKU ANOM
En behandling kostar 400 :- /behandlingstillfälle. Ett behandlingstillfälle är ca 1 timme. Presentkort finns.

Öronakupunktur används varje dag med gott resultat inom både svensk

och internationell sjukvård. Många problem kan behandlas framgångsrikt

med öronakupunktur. Speciellt effektiv har den visat sig vara vid

smärtbehandling samt inom behandling av olika typer av missbruk.

Öronakupunktur är en behandlingsmetod som bygger på en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av kroppens organ och dess funktioner. Ordet ”akupunktur” kommer av ”aku” som betyder nål och ”pungere” som betyder sticka genom. Vid öronakupunktur stimuleras punkter i örat  för att återupprätta energibalansen i kroppen så att effekter uppnås i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i förhållande till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion, kan man förebygga och behandla sjukdomar samt ge smärtlindring. Öronakupunktur och kroppsakupunktur är två behandlingsformer som liknar varandra eftersom båda innebär att nålar sticks genom huden. Öronakupunktur används för att behandla samma tillstånd som behandlas med kroppsakupunktur. Impulser från akupunkturnålar leds vidare i nervsystemet varför neurotransmittorer och hormoner påverkas på ett liknande vis vare sig nålarna sitter i öronen eller på kroppen. Öronakupunktur förefaller ha bättre effekt på oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär än vad kroppsakupunkturen har.
Örats olika zoner bildar en projektion av en upp-och nervänd människa. Obalans på någon punkt i kroppen avspeglas i motsvarande zon i örat.
ADRESS Åsgatan 27 791 71 FALUN
KONTAKT
Bankgiro 767-8204  Företaget har F-skattsedel. Org.nr 4410028981 Medlem i SMAS
 
AKU ANOM

Öronakupunktur används varje dag med

gott resultat inom både svensk och

internationell sjukvård. Många problem

kan behandlas framgångsrikt med

öronakupunktur. Speciellt effektiv har

den visat sig vara vid smärtbehandling

samt inom behandling av olika typer av

missbruk.

Öronakupunktur är en behandlingsmetod

som bygger på en helhetssyn på

människan där öronen är en spegel av

kroppens organ och dess funktioner. Ordet

”akupunktur” kommer av ”aku” som betyder

nål och ”pungere” som betyder sticka

genom. Vid öronakupunktur stimuleras

punkter i örat  för att återupprätta

energibalansen i kroppen så att effekter

uppnås i andra delar av kroppen. Genom

att påverka en bestämd punkt i örat som

motsvarar och står i förhållande till ett visst

organ, en kroppsdel eller en funktion, kan

man förebygga och behandla sjukdomar

samt ge smärtlindring.

Öronakupunktur och kroppsakupunktur är

två behandlingsformer som liknar varandra

eftersom båda innebär att nålar sticks

genom huden. Öronakupunktur används för

att behandla samma tillstånd som

behandlas med kroppsakupunktur. Impulser

från akupunkturnålar leds vidare i nerv-

systemet varför neurotransmittorer och

hormoner påverkas på ett liknande vis vare

sig nålarna sitter i öronen eller på kroppen.

Öronakupunktur förefaller ha bättre effekt

på oro, stress, nedstämdhet och sömn-

besvär än vad kroppsakupunkturen har.

Örats olika zoner bildar en projektion av en upp-och nervänd människa. Obalans på någon punkt i kroppen avspeglas i motsvarande zon i örat.
ADRESS Åsgatan 27 791 71 FALUN
KONTAKT
Bankgiro 767-8204  Företaget har F-skattsedel. Org.nr 4410028981 Medlem i SMAS
AkuAnom
aku anom