AKU ANOM
Vid vårt första möte går jag tillsammans med patienten igenom eventuella sjukdomar hon/han kan ha samt anledningen till att patienten vill ha akupunkturbehandling. Därefter undersöker jag patientens båda öron för att se om det finns färgförändringar, blodkärl och knutor. Här tar jag hjälp av punktsökare (SVESA-penna), som visar aktiva punkter - det vill säga punkter som bör behandlas. Punktsökaren  känner av en minskad elektrisk spänning på den aktiva punkten i örat i förhållande till spänningen i den omgivande vävnaden. Jag använder mig av olika typer av punktsökare. En typ används vid  smärttillstånd och en annan typ används när det finns andra orsaker än smärta till akupunkturbehandlingen. 
När jag funnit de punkter jag söker efter sätts akupunkturnålar där. Antalet nålar  kan variera mellan tio och tjugo beroende på vad som skall behandlas. Under behandlingen sitter eller ligger patienten. Man väljer det som känns bekvämast. Patienten får vila ungefär en halvtimme med akupunkturnålarna på plats i öronen. För att undvika att patienten känner sig frusen under behandlingen använder jag värmda vetekuddar.
Stickrädsla För den som inte vill eller kan behandlas med nålar finns andra behandlingsmetoder. I stället för nålar används olika typer av kulplåster, magnetplåster eller fröplåster på de punkter som ska behandlas.  En punktsökare, en s k handtens, används för att ge svaga, knappt förnimbara, elektriska impulser i akupunkturpunkterna. Impulserna ges under en till två minuter per aktiv akupunkturpunkt och därefter klistras frö-, kul- eller magnetplåster på punkten.
Förlängd behandling De olika plåstren kan också användas för att förlänga behandlingen efter nålbehandling och kan sitta kvar under lång tid. I stället för vanliga akupunkturnålar kan långtidsnålar användas. Dessa kan sitta kvar på den behandlade punkten i upp till 10-14 dagar. Långtidsnålen ser ut som ett litet örhänge. Den är 2 x 2 mm i diameter, 1-2 mm hög och har en  ca 2 mm lång nål som går in under huden i örat. Det enda som syns är den lilla örhängelika ovansidan.
SVESA-pennan används för att söka aktiva punkter.
HANDTENSEN letar punkter och kan avge elektriska impulser.
Olika typer av plåster.

BEHANDLING

ADRESS Åsgatan 27 791 71 FALUN
KONTAKT
Bankgiro 767-8204  Företaget har F-skattsedel. Org.nr 4410028981 Medlem i SMAS
 
AKU ANOM
ADRESS Åsgatan 27 791 71 FALUN
KONTAKT
Bankgiro 767-8204  Företaget har F-skattsedel. Org.nr 4410028981 Medlem i SMAS

BEHANDLING

Vid vårt första möte går jag tillsammans med patienten igenom eventuella sjukdomar hon/han kan ha samt anledningen till att patienten vill ha akupunkturbehandling. Därefter undersöker jag patientens båda öron för att se om det finns färgföränd- ringar, blodkärl och knutor. Här tar jag hjälp av punktsökare (SVESA-penna), som visar aktiva punkter - det vill säga punkter som bör behandlas. Punktsökaren  känner av en minskad elektrisk spänning på den aktiva punkten i örat i förhållande till spänningen i den omgivande vävnaden. Jag använder mig av olika typer av punktsökare. En typ används vid  smärt- tillstånd och en annan typ används när det finns andra orsaker än smärta till akupunkturbehandlingen. 
När jag funnit de punkter jag söker efter sätts akupunkturnålar där. Antalet nålar  kan variera mellan tio och tjugo beroende på vad som skall behandlas. Under behandlingen sitter eller ligger patienten. Man väljer det som känns bekvämast. Patienten får vila ungefär en halvtimme med akupunkturnålarna på plats i öronen. För att undvika att patienten känner sig frusen under behandlingen använder jag värmda vetekuddar.
Stickrädsla För den som inte vill eller kan behandlas med nålar finns andra behandlings- metoder. I stället för nålar används olika typer av kulplåster, magnetplåster eller fröplåster på de punkter som ska behandlas.  En punktsökare, en s k handtens, används för att ge svaga, knappt förnimbara, elektriska impulser i akupunkturpunkterna. Impulserna ges under en till två minuter per aktiv akupunkturpunkt och därefter klistras frö-, kul- eller magnetplåster på punkten.
Förlängd behandling De olika plåstren kan också användas för att förlänga behandlingen efter nålbehandling och kan sitta kvar under lång tid. I stället för vanliga akupunktur- nålar kan långtidsnålar användas. Dessa kan sitta kvar på den behandlade punkten i upp till 10-14 dagar. Långtids- nålen ser ut som ett litet örhänge. Den är 2 x 2 mm i diameter, 1-2 mm hög och har en  ca 2 mm lång nål som går in under huden i örat. Det enda som syns är den lilla örhängelika ovansidan.
Olika typer av plåster.
AkuAnom
aku anom